Skip to Content

Category Archives: Công nghệ

Công nghệ 6

this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test

READ MORE

Công nghệ 5

Chất màu gốm hiện đại. Trong đời sống hiện nay, các sản phẩm gốm mỹ nghệ, gốm sứ dân dụng và gốm sứ công nghiệp không những rất đa dạng về chủng loại, mẫu mã và hình dáng mà còn được trang trí phủ các loại chất màu khác nhau với những họa tiết hoa văn rất đẹp làm cho giá trị thẩm mỹ của chủng loại sản phẩm này được nâng cao rất nhiều. Nghệ thuật trang trí gốm sứ bằng các chất màu gốm sứ đã và đang được phổ biến rất rộng rãi và ngày càng được hoàn thiện nâng lên một tầm cao mới, đáp ứng thỏa mãn cho mọi nhu cầu sử dụng của con người. Phủ các chất màu gốm sứ trên bề mặt các sản phẩm gốm sứ bảo đảm cho các hình ảnh trang trí nghệ thuật của chúng có độ bền vĩnh cửu. Khác với các chất mầu hữu cơ, các chất màu gốm sứ có độ bền rất cao chống lại tác động của ánh sáng, của nhiệt độ, môi trường và bền với thời gian.

READ MORE

Công nghệ 4

Chất màu gốm hiện đại. Trong đời sống hiện nay, các sản phẩm gốm mỹ nghệ, gốm sứ dân dụng và gốm sứ công nghiệp không những rất đa dạng về chủng loại, mẫu mã và hình dáng mà còn được trang trí phủ các loại chất màu khác nhau với những họa tiết hoa văn rất đẹp làm cho giá trị thẩm mỹ của chủng loại sản phẩm này được nâng cao rất nhiều. Nghệ thuật trang trí gốm sứ bằng các chất màu gốm sứ đã và đang được phổ biến rất rộng rãi và ngày càng được hoàn thiện nâng lên một tầm cao mới, đáp ứng thỏa mãn cho mọi nhu cầu sử dụng của con người. Phủ các chất màu gốm sứ trên bề mặt các sản phẩm gốm sứ bảo đảm cho các hình ảnh trang trí nghệ thuật của chúng có độ bền vĩnh cửu. Khác với các chất mầu hữu cơ, các chất màu gốm sứ có độ bền rất cao chống lại tác động của ánh sáng, của nhiệt độ, môi trường và bền với thời gian.

READ MORE

Công nghệ 3

Chất màu gốm hiện đại. Trong đời sống hiện nay, các sản phẩm gốm mỹ nghệ, gốm sứ dân dụng và gốm sứ công nghiệp không những rất đa dạng về chủng loại, mẫu mã và hình dáng mà còn được trang trí phủ các loại chất màu khác nhau với những họa tiết hoa văn rất đẹp làm cho giá trị thẩm mỹ của chủng loại sản phẩm này được nâng cao rất nhiều. Nghệ thuật trang trí gốm sứ bằng các chất màu gốm sứ đã và đang được phổ biến rất rộng rãi và ngày càng được hoàn thiện nâng lên một tầm cao mới, đáp ứng thỏa mãn cho mọi nhu cầu sử dụng của con người. Phủ các chất màu gốm sứ trên bề mặt các sản phẩm gốm sứ bảo đảm cho các hình ảnh trang trí nghệ thuật của chúng có độ bền vĩnh cửu. Khác với các chất mầu hữu cơ, các chất màu gốm sứ có độ bền rất cao chống lại tác động của ánh sáng, của nhiệt độ, môi trường và bền với thời gian.

READ MORE

Công nghệ 2

Chất màu gốm hiện đại. Trong đời sống hiện nay, các sản phẩm gốm mỹ nghệ, gốm sứ dân dụng và gốm sứ công nghiệp không những rất đa dạng về chủng loại, mẫu mã và hình dáng mà còn được trang trí phủ các loại chất màu khác nhau với những họa tiết hoa văn rất đẹp làm cho giá trị thẩm mỹ của chủng loại sản phẩm này được nâng cao rất nhiều. Nghệ thuật trang trí gốm sứ bằng các chất màu gốm sứ đã và đang được phổ biến rất rộng rãi và ngày càng được hoàn thiện nâng lên một tầm cao mới, đáp ứng thỏa mãn cho mọi nhu cầu sử dụng của con người. Phủ các chất màu gốm sứ trên bề mặt các sản phẩm gốm sứ bảo đảm cho các hình ảnh trang trí nghệ thuật của chúng có độ bền vĩnh cửu. Khác với các chất mầu hữu cơ, các chất màu gốm sứ có độ bền rất cao chống lại tác động của ánh sáng, của nhiệt độ, môi trường và bền với thời gian.

READ MORE

công nghệ 1

Chất màu gốm hiện đại. Trong đời sống hiện nay, các sản phẩm gốm mỹ nghệ, gốm sứ dân dụng và gốm sứ công nghiệp không những rất đa dạng về chủng loại, mẫu mã và hình dáng mà còn được trang trí phủ các loại chất màu khác nhau với những họa tiết hoa văn rất đẹp làm cho giá trị thẩm mỹ của chủng loại sản phẩm này được nâng cao rất nhiều. Nghệ thuật trang trí gốm sứ bằng các chất màu gốm sứ đã và đang được phổ biến rất rộng rãi và ngày càng được hoàn thiện nâng lên một tầm cao mới, đáp ứng thỏa mãn cho mọi nhu cầu sử dụng của con người. Phủ các chất màu gốm sứ trên bề mặt các sản phẩm gốm sứ bảo đảm cho các hình ảnh trang trí nghệ thuật của chúng có độ bền vĩnh cửu. Khác với các chất mầu hữu cơ, các chất màu gốm sứ có độ bền rất cao chống lại tác động của ánh sáng, của nhiệt độ, môi trường và bền với thời gian.

READ MORE

YOUR SHOPPING BAG