Gạch xây lò luyện thép Nguyễn Lê Minh

1/ Gạch chén xả thùng trung gian:

gach chen xe thung trung gian Gạch sử dụng lò luyện thépvat lieu chiu lua gach su dung lo luyen thep gach lo luyen thep gach chiu nhiet gach chiu lua

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: ( 115 x 115 x 75 ) mm
Kích thước: ( 200 x 200 x 145 ) mm
Lỗ rót: Ø9 – Ø14,5
Thời gian sử dụng: 3 ÷ 12h

2/ Gạch Bệ ra thép:

gach be ra thep1 Gạch sử dụng lò luyện thépvat lieu chiu lua gach su dung lo luyen thep gach lo luyen thep gach chiu nhiet gach chiu lua

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: ( 320 x 320 x 235 ) mm
Thời gian sử dụng: ≥ 980 phút

3/ Gạch Bệ thấu khí:

gach be thau thep Gạch sử dụng lò luyện thépvat lieu chiu lua gach su dung lo luyen thep gach lo luyen thep gach chiu nhiet gach chiu lua

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: ( 300 x 300 x 350 ) mm
Thời gian sử dụng: ≥ 980 phút

4/ Gạch thấu khí:

gach thau khi Gạch sử dụng lò luyện thépvat lieu chiu lua gach su dung lo luyen thep gach lo luyen thep gach chiu nhiet gach chiu lua

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: ( Ø181 x Ø75 x 300 ) mm
Thời gian sử dụng: ≥ 500 phút

5/ Gạch cửa trượt:

gach cua truot Gạch sử dụng lò luyện thépvat lieu chiu lua gach su dung lo luyen thep gach lo luyen thep gach chiu nhiet gach chiu lua

Thông số kỹ thuật:
Thời gian sử dụng: ≥ 3 mẻ

6/ Gạch cốc xả trên:

gach coc xa tren Gạch sử dụng lò luyện thépvat lieu chiu lua gach su dung lo luyen thep gach lo luyen thep gach chiu nhiet gach chiu lua

Thông số kỹ thuật:
Thời gian sử dụng: ≥ 13 mẻ

7/ Gạch cốc xả dưới:

gach coc xa duoi Gạch sử dụng lò luyện thépvat lieu chiu lua gach su dung lo luyen thep gach lo luyen thep gach chiu nhiet gach chiu lua

Thông số kỹ thuật:
Thời gian sử dụng: ≥ 3 mẻ

Tag: , , , ,

Bài viết liên quan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *