BONG GIU NHIET

Bông gốm Ceramic cuộn

– Kích thước: 7.200 x 610 x 25 mm.
– Kích thước: 3.600 x 610 x 50 mm.
– Tỷ trọng: 96 – 128 kg/m3.
– Nhiệt độ sử dụng: 1.260OC – 1.400°C.

Danh mục: