gom-thuy-tinh-rockwook

Bông Rockwool thủy tinh

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: 1.200 x 30.000 x 50 mm.
Kích thước: 1.200 x 30.000 x 25 mm.
Tỷ trọng: 12 – 32 kg/m3.

Danh mục: