gach-be-ra-thep1

Gạch Bệ ra thép

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: ( 320 x 320 x 235 ) mm
Thời gian sử dụng: ≥ 980 phút