gach-be-thau-thep

Gạch Bệ thấu khí

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: ( 300 x 300 x 350 ) mm
Thời gian sử dụng: ≥ 980 phút