gach-coc-xa-tren

Gạch cốc xả trên

Thông số kỹ thuật:
Thời gian sử dụng: ≥ 13 mẻ