gach-thau-khi

Gạch thấu khí

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: ( Ø181 x Ø75 x 300 ) mm
Thời gian sử dụng: ≥ 500 phút