Trong xây dựng và công nghiệp, vật liệu chịu lửa là loại vật liệu…