Sản phẩm Vữa chịu lửa – Vữa chịu nhiệt Nguyễn Lê Minh gồm nhiều loại vữa khác nhau: Vữa Sa mốt, vữa Cao nhôm, vữa MgO, Vữa Axit trương ứng để xây dựng cho các loại gạch chịu lửa.

vua chiu lua

Vữa chịu lửa – Vữa chịu nhiệt sử dụng :

• Bột vữa chịu lửa được ứng dụng để xây các loại gạch chịu lửa trong các lò công nghiệp.
• Bột vữa chịu lửa Sa mốt để xây tương ứng với gạch Sa mốt.
• Bột vữa chịu lửa Cao nhôm để xây tương ứng với gạch cao nhôm.
• Bột vữa chịu lửa Ma nhê để xây tương ứng với gạch Ma nhê.
• Bột vữa chịu axit để xây tương ứng với gạch chịu Axit.